Renowacja Bazyliki pw. MBB w Limanowej

Prace związane z renowacją wieży kościelnej są pierwszym etapem prac, jakie przeprowadza WG GROUP, w której skład wchodzi MS Bau-Projekt, na obiektach sakralnych i budynkach należących do parafii Limanowskiej.

 

Bazylika już od jakiegoś czasu domagała się konserwacji elewacji. Kamień, który stanowi zewnętrzną fakturę, uległ z czasem poważnym uszkodzeniom. Ale nie tylko on wymagał renowacji i zabezpieczenia, podobnie zresztą jak kamienne detale architektoniczne. Kopuła wieńcząca wieżę również musiała zostać poddana pracom zabezpieczającym przed dalszym niszczeniem. Wymianie uległo jej miedziane pokrycie.

Kolejnym etapem ma być konserwacja pozostałych elewacji bazyliki a także wymiana pokrycia dachowego. Jednak prace związane z tym obiektem nie kończą się jedynie na działaniach konserwatorsko-remontowych. WG-GRUOP przeprowadza termo- i energomodernizacje w szerokim tego pojęcia znaczeniu. Staremu budownictwu pozostawia klasyczny styl, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii sprawia, że stają się ekologiczne.

Tak ma też być w tym przypadku. Stwierdzono, że duże straty ciepła powoduje długa droga przesyłu z kotłowni gazowej znajdującej się budynku Domu Parafialnego. Z kolei wymienniki ciepła (grzejniki) są nieefektywne, przez co nie posiadają wystarczającej wydajności. Istniejące oświetlenie żarowe generuje duży pobór energii elektrycznej, a co za tym idzie wysokie koszty.

 

Projekt obejmuje docieplenie stropu nad nawą główną i ogrzewanie za pomocą pomp ciepła. Wymianie ulegnie również oświetlenie na energooszczędne źródła oparte na technologii LED. Dzięki wszystkim tym zabiegom znacznie obniżą się koszty eksploatacji budynku bazyliki.

Oczywiście pozostałe budynki należące do parafii również poddane zostaną energomodernizacji. Pamiętać należy przy tym, że nie chodzi tylko o energię elektryczną ale też i cieplną. W zależności od możliwości ograniczone zostanie do maksimum starty ciepła. Ściany zewnętrzne i stropy zostaną docieplone a stolarka okienna i drzwiowa ulegnie wymianie na termoizolacyjną. Dodatkowo dotychczasowe ogrzewanie gazowe zostanie zastąpione przez pompy ciepła a do ich zasilania zostaną zainstalowane systemy paneli fotowoltaicznych, czyli pozyskiwania energii elektrycznej ze światła słonecznego.

 

Na obiektach wchodzących w skład parafii limanowskiej, w tym placu w okół bazyliki i całym założeniu architektonicznym, wykonano już pierwszy etap energomodernizacji. Zarówno wewnętrzne jaki i zewnętrzne źródła światła zostały zastąpione, zgodnie z projektem, oświetleniem ledowym. Jest to ważny czynnik inwestycji. Pozwala on na uzyskanie znacznych oszczędności w wyniku obniżenia zużycia energii elektrycznej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jakość oświetlenia uległa poprawie, zwłaszcza oświetlenie bazyliki.