Ocieplenia

Do zewnętrznej termomodernizacji zaliczamy zmiany w strukturze budynku:

  • Docieplanie ścian zewnętrznych- ochrona przed wychłodzenia budynku i wymagań mieszkalno-higienicznych a jednocześnie magazynowanie ciepła przez zastosowanie ciężkich materiałów budowlanych o wysokiej klasie gęstości; Przywrócenie ciągłości izolacji cieplnej w celu uniknięcia mostków cieplnych.

  • Ocieplenie dachów- Obniżenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U) dachu

  • Izolacja i docieplenie ścian zewnętrznych piwnic