Termomodernizacja - Wiadomości ogólne

Celem przeprowadzanej termomodernizacji jest wprowadzenie zmian mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną lub ograniczenie utraty ciepła poprzez:

 

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, poddasza, mostków cieplnych

 • Ocieplenie podług na gruncie

 • Wymianę, modernizację, usprawnienie systemów wentylacyjnych

 • Instalację wymienników ciepła

 • Modernizację lub wymianę okien i drzwi o niskiej jakości termicznej

 • Modernizację lub wymianę źródeł ciepła

 • Modernizację lub wymianę instalacji grzewczej

 • Modernizację lub wymianę instalacji doprowadzających ciepłą wodę

 • Wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (pompa ciepła, solary)

   

Termomodernizacja przeprowadzana jest w oparciu o audyt energetyczny. Przeprowadzany audyt energetyczny pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi, rozwiązań termomodernizacji, co optymalizuje zapotrzebowanie energetyczne budynku i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji wynikających z strat ciepła.