Prace budowalne wewnątrz

 

Do wewnętrznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów zaliczamy:

 

  • Ulepszenia na skutek których o przynajmniej 25% zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej

  • Docieplenie stropów piwnic

  • Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie przewodów, przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i zamontowanie zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach