Energomodernizacja wewnętrzna

Do wewnętrznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów zaliczamy:

 • Wymianę lub modernizacja systemów grzewczy; ulepszenia na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

  • Kotły kondensacyjne

  • Kotły niskotemperaturowe

  • Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła (kontrolowana wentylacja)

 • Zamianę konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,

 • Montaż instalacji pomp ciepła, jako alternatywnego źródła ciepła

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej, czyli systemy paneli pozyskujących energię elektryczną bezpośrednio ze światła słonecznego do podgrzewania wody i/ lub wspomagania ogrzewania

 • Ulepszenia na skutek których o przynajmniej 25% zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej

 • Docieplenie stropów piwnic

 • Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie przewodów, przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i zamontowanie zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach

 • Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne źródła światła LED