Termomodernizacja - Technologia

Prace termomodernizacyjne prowadzimy z wielką starannością. Na każdym etapie korzystamy z wszystkich dostępnych technologii i rozwiązań.

Przeprowadzamy pre-audyt energetyczny, posługując się kamerą termowizyjną w celu dokonania dokładnej analizy zastanego stanu i sprawdzenia istniejących strat ciepła. Nie ograniczamy się jednak do badania tylko strat ciepła. Sprawdzamy również sytuację sieci energetycznej i pobór mocy wszystkich urządzeń. Istotne dla nas są też koszty jakie inwestor ponosi w związku z ogrzewaniem obiektu. Zdobyte w ten sposób informacje przetwarzamy przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, dzięki czemu możemy przeprowadzić symulację a następnie dobrać najbardziej odpowiednie rozwiązania.

Materiały dobieramy kierując się dobrem inwestora, mając na uwadze tak na cenę jak i jakość. Aby zminimalizować straty ciepła modernizowanych obiektów, stosowane przez nas wełna, styropian i stolarka charakteryzują się dużym współczynnikiem izolacyjności termicznej.