Modernizacje - Wiadości ogólne

W naszym pojęciu modernizacja budynków polega dostosowaniu ich do miana energooszczędnych przeprowadzając energomodernizację. Ale nie należy mylnie rozumieć tego pojęcia, chodzi o szeroko pojmowaną energię, nie tylko elektryczną ale też i cieplną. Firma MS Bau-Projekt skupia się w tych działaniach na pracach termomodernizacyjcnych.

 

Energomodernizacja i termomodernizacja to nic innego jak ulepszenia budynku na skutek których następuje:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną (ogrzewanie oraz ciepła woda),
  • zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej,
  • zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwen- cjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,
    • montaż instalacji fotowoltaicznej, czyli systemy paneli pozyskujących energię elektryczną bezpośrednio ze światła słonecznego,
    • montaż instalacji pomp ciepła, jako alternatywnego źródła ciepła.
  • wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne źródła światła LED,

 

W wyniku czego zmniejszają się koszty zaopatrzenia obiektu w energię cieplną i elektryczną w niektórych przypadkach nawet do ZERA. Następuje redukcja CO2 nawet do ZERA przypadek ten można zaobserwować np. na budynku WG Eco HAUS.

 

Dzięki wspomnianym pracom dąży się do uzyskania dla budowanych oraz remontowanych budynków miana domu energooszczędnego, zwanego też niskoenergetycznym. Obiekty w takim standardzie posiadają dobrą izolację przegród zewnętrznych i okna o niskim współczynniku przenikania ciepła. Szczególną uwagę poświęca się miejscom, w których na skutek przerwania ciągłości izolacji cieplnej mogą tworzyć się tzw. mostki termiczne, a uzysk energii z zamontowanej instalacji fotowoltaicznej w niektórych przypadkach pokrywa całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektu. Poprzez instalację pomp ciepła jako alternatywnego źródła ciepła (pompy powietrzne lub głębinowe) zapewnia się obiektom energię potrzebną do ogrzania obiektu oraz podgrzania bieżącej wody ciepłej.