Założenia projektu

Materiały budowlane zastosowane w projekcie, w tym okna i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła, właściwie dobrana izolacja przegród zewnętrznych i odpowiednia konstrukcja bryły budynku pozwala w bardzo dużym stopniu ograniczyć straty ciepła. Już w tym momencie mamy do czynienia z budynkiem niskoenergetycznym.

 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę kolejne elementy projektu, którymi są panele fotowoltaiczne (PV) jako podstawowe źródło energii elektrycznej, pompa ciepła wspomagana kolektorami solarnymi dla zapewnienia niezbędnej energii cieplnej, potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu w zakresie c.o. oraz c.w.u. (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej), otrzymujemy dom samowystarczalny pod względem energetycznym.

 

Z chęci maksymalnej redukcji strat wytworzonego ciepła, zastosowaliśmy system ogrzewania podłogowego połączony z wentylacja mechaniczną wyposażoną w układ rekuperacji (odzyskiwania energii termicznej z gazów wylotowych – powietrza).

 

W projekcie przewidziane jest zastosowanie źródeł światła wykonanych w nowoczesnej technologii LED, zapewniającej oszczędność energii elektrycznej w zakresie 40 - 90% względem oświetlenia żarowego i tzw. energooszczędnego, czyli świetlówek kompaktowych.

 

Wszystkie zastosowane urządzenia zapewniają cichą i sprawną pracę poprzez najnowsze rozwiązania technologiczne oraz odpowiednie systemy sterowania inteligentnego, badającego i nadzorującego sprawną pracę całego układu energetycznego budynku.

 

Ważnym elementem jest zapewnienie gwarancji na instalacje fotowoltaiczną (PV) oraz pompę ciepła wynoszącą 25 lat na poprawne działanie urządzeń.